Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.36.2020

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.36.2020
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 lutego 2020r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282), oraz Zarządzenia Burmistrza nr 04/2009 z dnia 2 stycznia 2009r. zarządzam co następuje:

§1

Powołuję następujący skład Komisji Egzaminacyjnej:

1. Andrzej Jasiński – Przewodnicząca Komisji

2. Michał Tul - Członek Komisji

3. Waldemar Krafczyk - Członek Komisji

4. Barbara Orlikowska - Członek Komisji

§2

Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminu nowo zatrudnionego pracownika na stanowisko podinspektora ds. obsługi kancelaryjnej w referacie organizacyjno- samorządowym.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dobrodzienia
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.36.2020.pdf (146,99KB)