Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

     PDFWYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.pdf

DOCZałącznik nr 1.doc

DOCZałącznik nr 2.doc

DOCZałącznik nr 3.doc

ZIPPRZEDMIARY.zip

 

SZEMROWICE

ZIPBranża drogowa.zip

ZIPBranża sanitarna.zip

PDF1. Metryka.pdf

PDF2. Opis techniczny organizacja ruchu.pdf

PDF3.Plan orientacyjny.pdf

PDF4.Stała organizacja ruchu.pdf

PDFStrona tyt do ST b. drogowa.pdf

PDFST SZEMROWICE b. drogowa.pdf

PDFSzemrowice KANALIZACJA DESZCZOWA - STWiOR.pdf

 

WARŁÓW

ZIPWarłów kanlizacja deszczowa.zip

ZIPbranża drogowa.zip

ZIPuzgodnienia.zip

PDFStrona tyt do ST.pdf

PDFST WARŁÓW.pdf

PDFS.S.T.KANALIZACJA DESZCZOWA - WARŁÓW.pdf

 

Wersja XML