Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.109.2020

Zarządzenie nr S.0050.109.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 9b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) ustalam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną dla Pani Joanny Wochnik - nauczycielki kontraktowej języka angielskiego oraz biologii w Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1) Bożena Gaś - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - przewodnicząca komisji

2) Janusz Iwaniak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny

3) Dorota Krawiec - dyrektor

4) Alina Matusz - ekspert – mgr inż. budownictwa, kwalifikacje w zakresie języka angielskiego - szkoła podstawowa, gimnazjum

5) Klaudia Bukowska – Pająk - ekspert – mgr filologii germańskiej, nauczanie początkowe, mgr pedagogiki – szkoła podstawowa, szkoła zawodowa, LO

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.           

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.109.2020.pdf (174,43KB)