Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.141.2020

  ZARZĄDZENIE Nr S.0050.141.2020

Burmistrza Dobrodzienia

z dnia 24 września 2020r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy.

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminny ( Dz.U.z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

 § 1

Powołuje się komisję przetargową w celu przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy w niżej wymienionym składzie:

1. Michał Tul / zastępca burmistrza Dobrodzienia/ - przewodniczący Komisji

2. Krafczyk Waldemar                                          - członek Komisji

3. Andrzej Pawełczyk / radca prawny/                 - członek Komisji

4. Tomasz Gabor                                                  - członek Komisji

§ 2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzanie przetargów na sprzedaż, dzierżawą nieruchomości stanowiących własność gminy.

§ 3

Komisja przeprowadzi przetarg w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm. ) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.141.2020.pdf (155,43KB)