Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.

PDFObwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.pdf

 

 

DOCZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.doc

 

 

PDFZawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf

 

PDFZawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf

 

DOCXZawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.docx

 

DOCXZawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji.docx

 

PDFZawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf

 

PDFZawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf

 

PDFObwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o przedłożonym uzupełnieniu do raportu oraz możliwości składania uwag i wniosków.pdf

     PDFUzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko Ecohelp Dobrodzień.pdf

 

PDFObwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o przedłożonym raporcie oraz możliwości składania uwag i wniosków.pdf 

     PDFRaport oddziaływania na środowisko EcoHelp Dobrodzień.pdf

          PDFZałącznik 1 - Lokalizacja inwestycji na mapie topograficzne - wariant inwestora.pdf

          PDFZałącznik 1a - Lokalizacja inwestycji na mapie topograficznej - wariant alternatywny.pdf

          PDFZałącznik 2 - lokalizacja wariant inwestora - ewidencja.pdf

          PDFZałącznik 2a - lokalizacja wariant alternatywny - ewidencja.pdf

          PDFZałącznik 2b - lokalizacja wariant inwestora - trasa kabla.pdf

          PDFZałącznik 2c - lokalizacja wariant alternatywny - trasa kabla.pdf

          PDFZałącznik 2d - odległości od najbliższej zabudowy.pdf

          PDFZałącznik 3 - monitoring ornitologiczny.pdf

          PDFZałącznik 3a - monitoring chiropterologiczny.pdf

          PDFZałącznik 3b - dokumentacja fotograficzna.pdf

          PDFZałącznik 3b - mapa trasy kabla z odniesieniami do fotografii.pdf

          PDFZałącznik 4 - mapa możliwości kumulacji.pdf

          PDFZałącznik 5 - analiza oddziaływania akustycznego wariantu inwestora.pdf

          PDFZałącznik 6 - analiza oddziaływania na krajobraz wariantu inwestora.pdf

          PDFZałącznik 7 - analiza oddziaływania - cień, wariant inwestora.pdf

          PDFZałącznik 8 - analiza oddziaływania akustycznego wariantu alternatywnego.pdf

          PDFZałącznik 9 - analiza oddziaływania na krajobraz wariantu alternatywnego.pdf

          PDFZałącznik 10 - analiza oddziaływania - cień, wariant alternatywny.pdf  

          PDFZałącznik 11 - karty maszyn 2MW-3MW.pdf

          PDFZałącznik 12 - oświadczenie inwestora.pdf

          PDFZałącznik 13 - dokumenty urzędowe.pdf

 

DOCOBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania.doc

     PDFKarta informacyjna przedsięwzięcia.pdf

          PDFHałas.pdf

          PDFLokalizacja.pdf

 

 

 

Wersja XML