Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową

DOCObwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanioach zgody na realizację przedsięwzięcia.doc

 

Wersja XML