Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z posiedzeń Komisji 2013

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

PDFProtokół z 4 lutego 2013.pdf

PDFProtokół z 20 maja 2013.pdf

PDFProtokół z 10 września 2013.pdf

PDFProtokół z 21 października 2013.pdf

PDFProtokół z 25 listopada 2013.pdf

 

Komisja ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

PDFProtokół z 5 lutego 2013.pdf

PDFProtokół z 23 kwietnia 2013.pdf

PDFProtokół z 6 czerwca 2013.pdf

PDFProtokół z 16 września 2013.pdf

PDFProtokół z 21 października 2013.pdf

PDFProtokół z 16 grudnia 2013.pdf

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

PDFProtokół z 4 marca 2013.pdf

PDFProtokół z 22 kwietnia 2013.pdf

PDFProtokół z 18 czerwca 2013.pdf

DOCProtokół z 8 października 2013.doc

PDFProtokół z 26 listopada 2013.pdf

 

 

Komisja Rewizyjna

PDFProtokół z 13 marca 2013.pdf

PDFProtokół z 8 maja 2013.pdf

DOCProtokół z 23 maja 2013.doc

PDFProtokół z 23 sierpnia 2013.pdf

PDFProtokół z 17 września 2013.pdf

PDFProtokół z 20 listopada 2013.pdf

PDFProtokół z 12 grudnia 2013.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML