Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet i jego realizacja 2014

PDFInformacja Burmistrza Dobrodzienia o realizacji budżetu Gminy Dobrodzień w 2014r.pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2014rok.pdf

PDFUchwała nr 13 2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w spr. opini o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2014r..pdf

PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.pdf

DOCInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć Gminy Dobrodzień za I półrocze 2014r.doc

DOCInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.doc

PDFInformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2014r.pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014r.pdf

PDFUchwała Nr XXX 292 2013.pdf

PDFUchwała nr 728 2013 z dnia 8 stycznia 2014 r Składu Orzekającego RIO w Opolu.pdf

PDFUchwała nr 630 2013 z dnia 4 grudnia 2013 r Składu Orzekającego RIO w Opolu.pdf

PDFUchwała nr 629 2013 z dnia 4 grudnia 2013 r Składu Orzekającego RIO w Opolu.pdf

 

 

Wersja XML