Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza 2014

PDFZarządzenie Nr S.0050.171.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrodzień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XI/103/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015r. oraz tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

PDFZarządzenie Nr S.0050.170.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.169.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu gminy na 2014r

ODTZarządzenie Nr S.0050.168.2014.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.167.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

PDFZarządzenie Nr S.0050.166.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014r w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.165.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie dnia wolnego w dniu 24 grudnia 2014r

PDFZarządzenie Nr S.0050.164.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r oraz w planie finansowym zakładu budżetowego - ZGKiM w Dobrodzieniu na 2014r

DOCZarządzenie Nr S.0050.163.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.162.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

PDFZarządzenie Nr S.0050.161.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014r w zakresie dotacji celowej i przeniesień wydatków w ramach rozdziałów

PDFZarządzenie Nr S.0050.160.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.159.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

PDFZarządzenie Nr S.0050.158.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014r w zakresie dotacji celowej

DOCXZarządzenie Nr S.0050.157.2014.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ODTZarządzenie Nr S.0050.156.2014.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

DOCOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2014.doc

ODTZarządzenie Nr S.0050.155.2014.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.154.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

PDFZarządzenie Nr S.0050.153.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu któtkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu

PDFZarządzenie Nr S.0050.152.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 października 2014 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzedu Miejskiego w Dobrodzieniu do sporzadzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r

DOCZarządzenie Nr S.0050.151.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wdrożenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu”

PDFZarządzenie Nr S.0050.150.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.149.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

PDFZarządzenie Nr S.0050.148.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

PDFZarządzenie Nr S.0050.147.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014r w zakresie dotacji celowych

PDFZarządzenie Nr S.0050.146.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

PDFZarządzenie Nr S.0050.145.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014r w zakresie dotacji celowych

ODTZarządzenie Nr S.0050.144.2014.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.143.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

PDFZarządzenie Nr S.0050.142.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014r w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

DOCZarządzenie Nr S.0050.141.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”

DOCPprojekt - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBRODZIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015.doc

DOCInformacja o przeprowadzonej konsultacji.doc

PDFZarządzenie Nr S.0050.140.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

PDFZarządzenie Nr S.0050.139.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014r w zakresie dotacji celowych

DOCZarządzenie Nr S.0050.138.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zarządzenia S.0050.96.2014 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.137.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 października 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do postepowania w sprawach z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach

PDFZarządzenie Nr S.0050.136.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 października 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawie swiadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach a także do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego na wniosek organu centralnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej (BIG) informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłuzników

PDFZarządzenie Nr S.0050.135.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 października 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

DOCZarządzenie Nr S.0050.134.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września  2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.133.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

PDFZarządzenie Nr S.0050.132.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014r w zakresie dotacji celowych oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziału

PDFZarządzenie Nr S.0050.131.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin,rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r

DOCZarządzenie Nr S.0050.130.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 września 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w wyborach rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r

DOCZarządzenie Nr S.0050.129.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.128.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 września 2014 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy DOBRODZIEŃ

DOCZarządzenie Nr S.0050.127.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 września 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.126.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.125.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

PDFZarządzenie Nr S.0050.124.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014r w zakresie dotacji celowych oraz przeniesień wydatków w ramach rozdziału

DOCZarządzenie Nr S.0050.123.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 września 2014 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.122.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2014 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych

DOCZarządzenie Nr S.0050.121.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.120.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 września 2014 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.119.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

DOCZarządzenie Nr S.0050.118.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu sprzętu Obrony Cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.117.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

PDFZarządzenie Nr S.0050.116.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014r w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.115.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

DOCZarządzenie Nr S.0050.114.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie upoważnienia do zatwierdzania arkuszy organizacji gimnazjum, szkół, przedszkoli i zespołu

DOCZarządzenie Nr S.0050.113.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

DOCXZarządzenie Nr S.0050.112.2014.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.111.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

PDFZarządzenie Nr S.0050.110.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014r w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.109.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

PDFZarządzenie Nr S.0050.108.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014r w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.107.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie wzoru wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.107.2014.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.107.2014.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.106.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania

PDFZarządzenie Nr S.0050.105.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r

PDFZarządzenie Nr S.0050.104.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014r w zakresie dotacji celowych

DOCZarządzenie Nr S.0050.103.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ODTZarządzenie Nr S.0050.102.2014.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyji administracyjnych

ODTZarządzenie Nr S.0050.101.2014.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach a także do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego na wniosek polskiego organu centralnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej (BIG) informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników

ODTZarządzenie Nr S.0050.100.2014.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach

PDFZarządzenie Nr S.0050.98.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie upoważnienia pani Ewy Macha do działań związanych z uruchomieniem Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.97.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

DOCZarządzenie Nr S.0050.96.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie Programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.96.2014.doc

PDFZarządzenie Nr S.0050.95.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.94.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

DOCZarządzenie Nr S.0050.93.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.92.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.91.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziału

DOCZarządzenie Nr S.0050.90.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.89.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.88.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rekrutacyjnej do Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.87.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.86.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.85.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.84.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 27 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.83.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 27 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok w zakresie dotacji celowych oraz przeniesień wydatków w ramach rozdziału

DOCZarządzenie Nr S.0050.82.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 17 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.81.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia

PDFZarządzenie Nr S.0050.80.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania w administrowanie kotła CO z budynku byłej szkoły w Pludrach, ul. Szkolna 1 do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 25

DOCZarządzenie Nr S.0050.79.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia treningu decyzyjnego pk. „Sdety-14”

DOCZarządzenie Nr S.0050.78.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.77.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 9 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.76.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 9 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków w ramach rozdziału

DOCZarządzenie Nr S.0050.75.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego, szkolenia przeciwpożarowego, ćwiczeń gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

DOCXZarządzenie Nr S.0050.74.2014.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 czerwca 2014 roku zmieniające Zarządzenie nr 158/2010 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

DOCZarządzenie Nr S.0050.73.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 23 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.72.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w  sprawach z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach

DOCZarządzenie Nr S.0050.71.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach

DOCZarządzenie Nr S.0050.70.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 21 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.69.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 21 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków w ramach rozdziału

DOCZarządzenie Nr S.0050.68.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

DOCZarządzenie Nr S.0050.67.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w  sprawach z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

PDFZarządzenie Nr S.0050.66.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach

PDFZarządzenie Nr S.0050.65.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia wykazu podmiotów współpracujących w ramach Programu wspierającego rodzinę i seniora na terenie Gminy Dobrodzień oraz realizacji Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

DOCZarządzenie Nr S.0050.64.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.63.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 12 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.62.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 12 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków w ramach rozdziału

DOCZarządzenie Nr S.0050.61.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.60.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.59.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

DOCZarządzenie Nr S.0050.58.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.57.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia  29 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy  Dobrodzień a Wspólnota Mieszkaniowa Plac Wolności 8 – Solna 1 w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.56.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.55.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.54.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.53.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 23 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.52.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.51.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

DOCZarządzenie Nr S.0050.50.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

DOCZarządzenie Nr S.0050.49.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 23 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok w zakresie dotacji celowych

PDFZarządzenie Nr S.0050.48.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014r.

DOCZarządzenie Nr S.0050.47.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

DOCZarządzenie Nr S.0050.46.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 15.000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.46.2014.doc

DOCZarządzenie Nr S.0050.45.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

DOCZarządzenie Nr S.0050.44.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.43.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014r w zakresie dotacji celowych

PDFZarządzenie Nr S.0050.42.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.41.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014r

DOCZarządzenie Nr S.0050.40.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.39.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie aktualizacji i wprowadzenia do stosowania Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.38.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.37.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 31 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.36.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 31 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok w zakresie dotacji celowych oraz przeniesień wydatków ramach rozdziału

DOCZarządzenie Nr S.0050.35.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.34.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udostępniania pomieszczeń oraz świetlic wiejskich Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.33.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 25 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.32.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 25 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok w zakresie dotacji celowych

DOCZarządzenie Nr S.0050.31.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 19 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.30.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 19 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok w zakresie dotacji celowych

DOCZarządzenie Nr S.0050.29.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 18 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.28.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień a Panią Agnieszka Kotysz oraz Panem Sebastianem Klupś

DOCZarządzenie Nr S.0050.27.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.26.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

DOCZarządzenie Nr S.0050.25.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia  5 marca 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.24.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.23.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

DOCXZarządzenie Nr S.0050.22.2014.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Dobrodzień

PDFWniosek o przyjęcie do przedszkola wersja 2014.pdf

DOCZarządzenie Nr S.0050.21.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.20.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 roku

DOCZarządzenie Nr S.0050.19.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.18.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.17.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.16.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.15.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.14.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

DOCZarządzenie Nr S.0050.13.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.12.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.11.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrodzień do Burmistrza Dobrodzienia

DOCXZarządzenie Nr S.0050.10.2014.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.9.2014.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.8.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

DOCOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2014 roku.doc

DOCXZarządzenie Nr S.0050.7.2014.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.6.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z 13 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014r. w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

DOCZarządzenie Nr S.0050.5.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planów wykonawczych budżetu gminy na 2014 rok

DOCXZarządzenie Nr S.0050.4.2014.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2014 roku na terenie Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.3.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia  3 stycznia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Dobrodzień nieruchomości stanowiących drogi

DOCZarządzenie Nr S.0050.2.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.1.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

Wersja XML