Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
530575209945020000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
645065345550985675367229063490499985358446527482734999354796
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
376523460455406493925109645353415885112547476531814909357096
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
216142312125380277004680627681370993170329706423783652635227
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
236332585021984257992614323749240172418521664286172347127180
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230321760721545227912484729093224432051721440210492242723275
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
167592185919286181641981522120177251788519809236322241218553
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
148841290612542131611378613567146201111216697139471605612443
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13060892590828504109488965857052537874610837115349779
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000210373723979417815
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 275443
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 180472
 3. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 88708
 4. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 88438
 5. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 77648
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 53838
 7. Nabory pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 45452
 8. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 32538
 9. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 30348
 10. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 28474
 11. Rada Miejska
  Wyświetleń: 28317
 12. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 25067
 13. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 24001
 14. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 22577
 15. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 21099
 16. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 17257
 17. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 15181
 18. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 14822
 19. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 13568
 20. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 12935
 21. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 12900
 22. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 12839
 23. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 12515
 24. Bieżące informacje publiczne 2017 - 2018
  Wyświetleń: 12219
 25. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 12194
 26. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 12130
 27. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 11941
 28. Burmistrz
  Wyświetleń: 11913
 29. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11878
 30. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 11864
 31. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11768
 32. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11662
 33. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 11511
 34. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 11482
 35. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 11094
 36. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 11052
 37. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11011
 38. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 10836
 39. Statut gminy
  Wyświetleń: 10462
 40. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 10342
 41. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 10340
 42. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 10314
 43. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 10215
 44. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 10181
 45. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 10124
 46. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 9840
 47. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9811
 48. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 9712
 49. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 9411
 50. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 9270
 51. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 9017
 52. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 8776
 53. Plany i programy
  Wyświetleń: 8687
 54. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 8448
 55. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 8330
 56. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 8262
 57. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 8210
 58. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł
  Wyświetleń: 8168
 59. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 7564
 60. WYBORY
  Wyświetleń: 7421
 61. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 7348
 62. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 7321
 63. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 7078
 64. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 7051
 65. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7034
 66. Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 6992
 67. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 6988
 68. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza
  Wyświetleń: 6916
 69. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6829
 70. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6805
 71. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 6736
 72. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 6696
 73. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 6668
 74. Uchwały Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 6592
 75. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 6591
 76. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł
  Wyświetleń: 6591
 77. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 6485
 78. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 6394
 79. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6383
 80. Referendum 2015
  Wyświetleń: 6330
 81. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 6293
 82. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 6229
 83. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 6217
 84. Radcy prawni
  Wyświetleń: 6114
 85. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 6074
 86. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 6056
 87. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 6036
 88. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 5897
 89. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 5887
 90. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 5819
 91. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 5758
 92. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 5751
 93. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 5747
 94. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 5734
 95. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 5734
 96. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 5731
 97. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 5731
 98. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 5704
 99. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 5664
 100. Wybory ławników
  Wyświetleń: 5657
 101. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 5575
 102. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 5540
 103. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 5528
 104. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 5458
 105. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 5403
 106. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 5381
 107. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 5316
 108. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 5256
 109. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 5233
 110. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 5228
 111. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017
  Wyświetleń: 5217
 112. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 5177
 113. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 5155
 114. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 5144
 115. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 5135
 116. SKARBNIK
  Wyświetleń: 5116
 117. Samodzielne stanowisko ds. organizacji OSP
  Wyświetleń: 5064
 118. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 5057
 119. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5024
 120. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 4947
 121. Samodzielne stanowisko ds. handlu i usług
  Wyświetleń: 4931
 122. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 4909
 123. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 4906
 124. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 4900
 125. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 4897
 126. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 4893
 127. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 4889
 128. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 4885
 129. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 4879
 130. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 4864
 131. Samodzielne stanowisko ds. informatyki
  Wyświetleń: 4823
 132. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4821
 133. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 4802
 134. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 4761
 135. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 4738
 136. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 4707
 137. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 4694
 138. Roczne informacje o rozpatrzonych petycjach
  Wyświetleń: 4663
 139. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 4640
 140. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 4629
 141. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 4626
 142. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 4623
 143. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 4594
 144. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 4576
 145. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 4570
 146. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 4530
 147. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 4523
 148. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4460
 149. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 4426
 150. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 4416
 151. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 4412
 152. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza
  Wyświetleń: 4409
 153. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 4398
 154. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 4390
 155. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 4387
 156. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 4386
 157. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 4384
 158. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 4310
 159. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 4296
 160. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 4281
 161. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 4263
 162. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 4257
 163. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4248
 164. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 4221
 165. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 4192
 166. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 4179
 167. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 4171
 168. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 4169
 169. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 4169
 170. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 4153
 171. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 4152
 172. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 4130
 173. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 4122
 174. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 4117
 175. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 4109
 176. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 4107
 177. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 4106
 178. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 4086
 179. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 4080
 180. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4062
 181. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 4055
 182. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 4049
 183. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 4041
 184. Programy rządowe
  Wyświetleń: 4032
 185. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 3966
 186. Informacje o stanie gminy 2017-2019
  Wyświetleń: 3948
 187. Zarządzenia Burmistrza 2018
  Wyświetleń: 3947
 188. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 3926
 189. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 3913
 190. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 3899
 191. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2017
  Wyświetleń: 3800
 192. Budżet i jego realizacja 2018
  Wyświetleń: 3799
 193. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 3799
 194. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 3793
 195. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3789
 196. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 3742
 197. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 3725
 198. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3723
 199. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 3719
 200. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 3674
 201. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 3653
 202. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3649
 203. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3639
 204. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 3627
 205. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 3604
 206. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3593
 207. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 3589
 208. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3566
 209. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 3552
 210. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 3547
 211. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 3547
 212. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 3542
 213. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3539
 214. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 3533
 215. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3523
 216. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 3523
 217. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 3514
 218. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3500
 219. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 3495
 220. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 3494
 221. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 3491
 222. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3462
 223. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 3449
 224. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 3437
 225. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 3405
 226. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 3390
 227. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 3375
 228. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 3373
 229. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 (obręb 0076) w obrębie Warłów, Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 3364
 230. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 3362
 231. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 3359
 232. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3352
 233. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3342
 234. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 3337
 235. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 3325
 236. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 3294
 237. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 3292
 238. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 3275
 239. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 3263
 240. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3255
 241. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 3250
 242. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3240
 243. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3216
 244. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor w referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3215
 245. Zarządzenia Burmistrza 2019
  Wyświetleń: 3200
 246. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3196
 247. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 3190
 248. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 3180
 249. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 3173
 250. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 3167
 251. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 3136
 252. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 3133
 253. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 3133
 254. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 3126
 255. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 3118
 256. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3103
 257. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3100
 258. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 3100
 259. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 3087
 260. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 3085
 261. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 3073
 262. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3065
 263. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 3057
 264. Informacje o odpadach
  Wyświetleń: 3051
 265. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 3046
 266. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3041
 267. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 3033
 268. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 3023
 269. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3017
 270. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3010
 271. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 3004
 272. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2993
 273. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2945
 274. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 2939
 275. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 2929
 276. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2923
 277. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 2923
 278. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2915
 279. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 2906
 280. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 2895
 281. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2876
 282. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 2855
 283. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2854
 284. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 2846
 285. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 2845
 286. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2843
 287. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2832
 288. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2828
 289. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2827
 290. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 2808
 291. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2787
 292. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 2769
 293. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 2767
 294. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 2764
 295. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 2759
 296. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 2757
 297. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 2757
 298. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2752
 299. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 2742
 300. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2738
 301. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2723
 302. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 2721
 303. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 2714
 304. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2699
 305. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 2699
 306. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 2695
 307. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 2683
 308. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 2677
 309. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 2677
 310. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 2669
 311. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 2667
 312. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 2667
 313. Bieżące informacje publiczne 2019 - 2020
  Wyświetleń: 2660
 314. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 2658
 315. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 2651
 316. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2648
 317. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2637
 318. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2633
 319. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 2619
 320. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2619
 321. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 2597
 322. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 2583
 323. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 2576
 324. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2567
 325. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 2565
 326. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 2561
 327. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2560
 328. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2545
 329. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2534
 330. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 2527
 331. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 2502
 332. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 2498
 333. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2474
 334. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2473
 335. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 2473
 336. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 2465
 337. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 2458
 338. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 2442
 339. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2435
 340. Budowa fermy chowu drobiu w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2431
 341. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 2428
 342. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2425
 343. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2416
 344. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2404
 345. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 2388
 346. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 2388
 347. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 2387
 348. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 2376
 349. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 2368
 350. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2361
 351. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 2360
 352. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2355
 353. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 2355
 354. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 2354
 355. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 2352
 356. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2018
  Wyświetleń: 2343
 357. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 2342
 358. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2337
 359. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 2335
 360. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2329
 361. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2325
 362. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2315
 363. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2312
 364. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2310
 365. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2307
 366. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 2298
 367. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2296
 368. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 2284
 369. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2272
 370. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 2266
 371. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 2262
 372. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2249
 373. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2244
 374. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2239
 375. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 2238
 376. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 2236
 377. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 2221
 378. Budżet i jego realizacja 2019
  Wyświetleń: 2216
 379. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 2211
 380. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 2208
 381. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2187
 382. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2178
 383. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 98 położonej w obrębie 0006 Bzinica Stara, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2168
 384. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 2146
 385. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2133
 386. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 2131
 387. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 2130
 388. Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 2113
 389. Interpelacje - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2106
 390. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2103
 391. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2062
 392. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 2060
 393. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 2049
 394. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. eksploatacji i utrzymania infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2029
 395. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 2029
 396. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 2015
 397. Uchwały Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 2015
 398. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 2007
 399. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2018
  Wyświetleń: 1984
 400. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 1982
 401. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1968
 402. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1956
 403. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 1931
 404. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 1930
 405. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1927
 406. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 1926
 407. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1926
 408. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1913
 409. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 1896
 410. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1863
 411. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 1841
 412. Protokoły z posiedzeń Komisji 2018
  Wyświetleń: 1838
 413. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2019
  Wyświetleń: 1819
 414. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1818
 415. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 1805
 416. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 1798
 417. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 1795
 418. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 1793
 419. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 1789
 420. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 1789
 421. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1786
 422. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 1781
 423. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 1776
 424. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2018
  Wyświetleń: 1773
 425. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 1754
 426. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 1746
 427. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1714
 428. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 1708
 429. Stacja Demontażu Pojazdów w miejscowości Rzędowice
  Wyświetleń: 1699
 430. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 1695
 431. Interpelacje
  Wyświetleń: 1687
 432. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł
  Wyświetleń: 1679
 433. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1673
 434. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1657
 435. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 1650
 436. Powtórzony nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w referacie Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1650
 437. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1646
 438. Ogłoszenie o wyniku postępowania -Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 1642
 439. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 1638
 440. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 1615
 441. Protokoły z posiedzeń Komisji 2019
  Wyświetleń: 1603
 442. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1553
 443. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1548
 444. Nabór na stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1546
 445. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1524
 446. Akty Prawa Miejscowego 2018 rok
  Wyświetleń: 1493
 447. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 1492
 448. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1488
 449. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 1485
 450. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1480
 451. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w referacie Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1468
 452. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1452
 453. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 1449
 454. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1446
 455. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 1445
 456. Program Ochrony Środowiska dla Gminy dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1438
 457. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 1433
 458. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 1413
 459. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 1396
 460. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 1365
 461. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1352
 462. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 1320
 463. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 1306
 464. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1298
 465. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1291
 466. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1272
 467. Konkurs na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektora Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1262
 468. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1233
 469. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach
  Wyświetleń: 1230
 470. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1198
 471. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1191
 472. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 1179
 473. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w referacie Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1128
 474. Zapytanie oferowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania ,,Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowosci Rędzina"
  Wyświetleń: 1119
 475. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1101
 476. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1080
 477. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1070
 478. Ogłoszenie o wyniku postępowania- zapytanie oferowe
  Wyświetleń: 1060
 479. Akty Prawa Miejscowego 2019 rok
  Wyświetleń: 1055
 480. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - XV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2018
  Wyświetleń: 1042
 481. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 1028
 482. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 1017
 483. Badanie uchwał 2018
  Wyświetleń: 1014
 484. Raport o stanie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1008
 485. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1001
 486. Zapytanie oferowe na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 981
 487. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019
  Wyświetleń: 978
 488. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień w roku 2018r.
  Wyświetleń: 964
 489. Budowa farmy fotowoltaicznej do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/34 położonej w obrębie 0015 Ligota Dobrodzieńska, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 941
 490. Petycje
  Wyświetleń: 914
 491. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł
  Wyświetleń: 909
 492. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 897
 493. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 875
 494. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1 i 2 zamówienia - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 875
 495. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 514/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 874
 496. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 504/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 851
 497. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 798
 498. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 794
 499. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 4" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 783
 500. Budowa zbiornika małej retencji Świerkle 2 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-8 przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 809h, Leśnictwo Świerkle na nieruchomości nr 2244 z mapy 9, obręb Żedowice oraz nr 142/33 z mapy 8, obręb Pludry.
  Wyświetleń: 765
 501. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 755
 502. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 748
 503. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 748
 504. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień IV" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobrodzień, na działce o nr ew. 2404 (obręb 0024) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 730
 505. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru i księgowości podatkowej w referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 724
 506. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 711
 507. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytów do łącznej kwoty 4.935.480,00 zł
  Wyświetleń: 703
 508. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 1" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 509/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 661
 509. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 3" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 661
 510. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1-4 zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytów do łącznej kwoty 4.935.480,00 zł
  Wyświetleń: 658
 511. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 2" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 509/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 654
 512. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień I" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szemrowice, na działce o nr ew. 117 (obręb 0066) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 651
 513. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień III" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobrodzień, na działce o nr ew. 3014 (obręb 0024) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 643
 514. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień II" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ligota Dobrodzieńska, na działce o nr ew. 46 (obręb 0015) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 642
 515. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Nadzór inwestorski dot. realizacji inwestycji: Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospod. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospod. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 613
 516. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. 492/57 (obręb 0076 Warłów), Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 583
 517. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Nadzór inwestor. dot. realizacji inwest.: Rewital. miasta Dobrodzień poprzez przebud. placu rynku, zagosp. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośr. Kultury i Sportu oraz zagosp. Parku Jordanow. w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 559
 518. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 558
 519. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 3 zamówienia - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagos. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagos. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 555
 520. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1 zamówienia - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagos. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagos. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 548
 521. Samodzielne stanowisko ds. promocji gminy
  Wyświetleń: 526
 522. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 740 000,00 zł
  Wyświetleń: 509
 523. Zapytanie ofertowe- unieszkodliwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 484
 524. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 482
 525. Samodzielne stanowisko ds. inwestycji
  Wyświetleń: 478
 526. Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 474
 527. Samodzielne stanowisko ds. rozliczania inwestycji i projektów
  Wyświetleń: 464
 528. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 454
 529. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień VI" o mocy 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bzinica Nowa, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 440
 530. Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy
  Wyświetleń: 418
 531. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 2 zamówienia - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagos. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagos. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 408
 532. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień V" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bzinica Nowa, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 405
 533. Petycje - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 404
 534. Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 387
 535. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 740 000,00 zł
  Wyświetleń: 387
 536. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 128/23 obręb ewidencyjny Ligota Dobrodzieńska, położonej w gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 369
 537. Zarządzenia Burmistrza 2020
  Wyświetleń: 363
 538. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 334
 539. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2020
  Wyświetleń: 312
 540. Budżet i jego realizacja 2020
  Wyświetleń: 297
 541. Uchwały Rady Miejskiej 2020
  Wyświetleń: 293
 542. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 274
 543. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 268
 544. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 263
 545. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2020
  Wyświetleń: 260
 546. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2019
  Wyświetleń: 222
 547. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
  Wyświetleń: 197
 548. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 167
 549. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2020
  Wyświetleń: 164
 550. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2020
  Wyświetleń: 148
 551. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gosławicach obręb 0086 Zwóz, Dz. nr 37/3, gm. Dobrodzień
  Wyświetleń: 127
 552. Badanie uchwał 2020
  Wyświetleń: 108
 553. Informacje o stanie gminy 2020
  Wyświetleń: 106
 554. Eksploatacja kruszywa naturalnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Bzionków” zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 17/4 obręb Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 96
 555. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 75
 556. Akty Prawa Miejscowego 2020 rok
  Wyświetleń: 41
 557. Zapytanie ofertowe - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 39
Wersja XML