Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Samorządowe 2014

DOCXObwieszczenie Komisarza Wyborczego 08 - Oleski - 1 - Dobrodzień.docx

DOCXObwieszczenie Komisarza Wyborczego - Burmistrz Dobrodzienia.docx

 

Wyniki głosowania w Gminie Dobrodzień:

DOCBurmistrz.doc

DOCRada Miejska.doc

 

PDFObwieszczenie WKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf

PDFObwieszczenie PKW w Oleśnie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Oleśnie.pdf

PDFObwieszczenie MKW o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Dobrodzienia.pdf

PDFObwieszczenie MKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.pdf

PDFUchwała nr 6 MKW.pdf

PDFUchwała Nr 5 MKW w Dobrodzieniu.pdf

PDFUchwała Nr 4 MKW w Dobrodzieniu.pdf

PDFInformacja MKW w sprawie losowania numerów list.pdf

PDFInformacja MKW w sprawie losowania kandydatów do OKW.pdf

PDFObwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia.pdf  o utworzonych numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach okw i lokalach okw dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjego i przez pełnomocnika

 

Głosowanie przez pełnomocnika

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego

 

PDFUdostępnienie spisu wyborców.pdf

PDFGłosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.pdf

PDFKto może brać udział w głosowaniu.pdf

PDFGłosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.pdf

PDFGłosowanie przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.pdf

 

DOCZarządzenie Nr S.0050.130.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 września 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w wyborach rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r

DOCDYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOBRODZIENIU.doc

DOCUchwała Nr II 3 2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej.doc

DOCUchwała Nr I 2 2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dnia 23 września 2014 roku w w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Komisji.doc

DOCUchwała Nr I 1 2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji.doc

 

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf

 

PDFUchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r.pdf w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

 

Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi

 

PDFUchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r..pdf w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Informacja PKW w sprawie członkowstwa w komisjach wyborczych

PDFWyjaśnienia PKW z dnia 8 wrzesnia 2014r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych.pdf

PDFJak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej - informacje.pdf

 

Kandydaci do Rady Gminy

PDFInformacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów.pdf

DOCZgłoszenie listy kandydatów na radnych.doc

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc

DOCUdzielenie POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW.doc

DOCOświadczenie lustracyjne.doc

DOCOświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Polski.doc

DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc

 

Kandydaci na na wójta, burmistrza, prezydenta miasta

PDFInformacja o sposobie i zasadach zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.pdf

DOCZgłoszenie kandydata.doc

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc

DOCOświadczenie lustracyjne.doc

DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc

 

Kandydaci do Rady Powiatu

PDFInformacja o sposobie i zasadach zgłaszania list kandydatów.pdf

DOCZgłoszenie listy kandydatów na radnych.doc

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc

DOCUdzielenie POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW.doc

DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc

DOCOświadczenie lustracyjne.doc

 

Kandydaci do Sejmików Województw

PDFInformacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów.pdf

DOCZgłoszenie listy kandydatów na radnych.doc

DOCUdzielenie POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW.doc

DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc

DOCOświadczenie lustracyjne.doc

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc

 

DOCObwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 września 2014 roku w sprawie utworzonych na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień okręgów wyborczych ich granic, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji.doc

DOCZarządzenie Nr S.0050.113.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

DOCKomunika KW w Opolu I - zgłaszanie kandydatów do TKW-3.doc

DOCKomunikat KW w Opolu I - zawiadomienia o utworzeniu KW-2.doc

DOCKomunikat KW w Opolu I - zawiadomienia; liczba mieszkańców po gminach-2.doc

PDFRozporządzenie w sprawie zarządzenie wyborów.pdf

PDFobwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf

Wersja XML